Tin Tập đoàn TONMAT với cộng đồng Kiến thức về ngành Tuyển dụng Thông báo

Tuyển dụng

Trang chủ Tin tức Tuyển dụng

Tuyển dụng

Nhân viên thị trường Phú Thọ/ Hà Nội

• Địa điểm làm việc: Hà Nội; Phú Thọ
• Ngày hết hạn: 30/4/2022
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Nhân viên thị trường Đà Nẵng/ Vĩnh Long (Nam)

• Địa điểm làm việc: Đà Nẵng; Vĩnh Long
• Ngày hết hạn: 30/4/2022
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Từ 15 triệu đồng.

Nhân viên kinh doanh Dự án (Nam, Tiếng Trung)

• Địa điểm làm việc: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
• Ngày hết hạn: 30/4/2022
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Giám đốc Kinh doanh Dự án

• Địa điểm làm việc: Hà Nội hoặc KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
• Ngày hết hạn: 10/12/2021
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Thu nhập: theo năng lực.

Đăng ký nhận tin