Tin Tập đoàn TONMAT với cộng đồng Kiến thức về ngành Tuyển dụng Thông báo

Tin tức

Trang chủ Tin tức

Tin Tập đoàn

Xem thêm

TONMAT với cộng đồng

Xem thêm

Kiến thức về ngành

Tuyển dụng

Tập đoàn Tonmat tuyển dụng Nhân viên Thị trường

Tập đoàn Tonmat tuyển dụng Nhân viên Thị trường các tỉnh Hà Nội, Thái Nguyên,Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang.

Chuyên viên kinh doanh bán hàng dự án

• Địa điểm làm việc: Hà Nội; Bắc Ninh

• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.

• Mức lương: Thỏa thuận.


Chuyên viên phát triển dự án - Khu vực phía Nam

• Địa điểm làm việc: Vĩnh Long, khu vực phía Nam

• Ngày hết hạn: 30/6/2023
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Chuyên viên phát triển dự án - Khu vực phía Bắc

• Địa điểm làm việc: Hà Nội; Bắc Ninh
• Ngày hết hạn: 30/6/2023
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Giám đốc kinh doanh dự án TONMATPAN

• Địa điểm làm việc: Hà Nội; Bắc Ninh
• Ngày hết hạn: 30/6/2023
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Nhân viên thị trường Phú Thọ/ Hà Nội

• Địa điểm làm việc: Hà Nội; Phú Thọ
• Ngày hết hạn: 30/4/2022
• Chế độ đãi ngộ: Đào tạo - Nghỉ phép - Thưởng KPIs - Thăng tiến.
• Mức lương: Thỏa thuận.

Xem thêm

Thông báo