Trang chủ Tin tức Tin Tập đoàn

Kết quả kiểm nghiệm vật lý tấm lợp TONMAT 3 lớp cách nhiệt, chống ồn

Kết quả kiểm nghiệm vật lý tấm lợp TONMAT 3 lớp của Viện Khoa học và công nghệ Việt ...

Kết quả kiểm nghiệm vật lý tấm lợp TONMAT 3 lớp của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam.
 
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI
———————————————————
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

– Đơn vị yêu cầu thử nghiệm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Niềm Tin Việt;
– Nội dung yêu cầu: Xác định tính chất của tôn cách nhiệt, cách âm TONMAT.

1.TỈ TRỌNG, THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 178–1986
Khối lượng riêng δ = 32,75 kg/m3, thuộc loại vật liệu siêu nhẹ TCVN 7194–2002

2. TỶ SUẤT HÚT ẨM, THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 0359–70
Tỷ suất hút ẩm của vật liệu W = 0,51%.

3. TỶ SỐ HÚT NƯỚC, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 178–1996
Tỷ suất hút nước theo thể tích Hv = 9,19 %
Tỷ suất hút nước theo khối lượng Hm = 406,5%

4. TỶ SUẤT TRUYỀN NHIỆT

Tài liệu: ASTM – C177 ( Mỹ), TCVN 7194 – 2002; Ngô Xuân Quảng, Phạm Duy Hữu – Vật liệu xây dựng – NXB GTVT, 2000; 2- Nguyễn Như Quý – Công nghệ Vật liệu cách nhiệt – NXB XD, 2002.
Tỷ suất truyền nhiệt của vật liệu λ = 0,021 (kcal/m.h.oC)
Độ chênh lệch nhiệt độ, đo liên tục trong 7h, sai số đo ± 1oC.
Nhiệt độ trên mặt tôn: 80oC, dưới tấm lợp: 33oC, chênh lệch: 47oC.

5. ĐỘ BỀN NÉN (ISO 604): 35N/cm2

6. KHẢ NĂNG CÁCH ÂM TRUNG BÌNH (Viện NCKHKTBH Lao động, kết quả tính).
LTK Noise Control in Building Services, OXFORD, 1996.
Tấm dày 20mm, trong khoảng tần số 120–4000 Hz
Khả năng cách âm: 27,3 dB

VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI
PHÓ VIỆN TRƯỞNG Cán bộ thực hiện thử nghiệm
Lữ Văn Thành PGS TS Lê Xuân Quế
(đã ký) (đã ký)