TOP 200 THƯƠNG HIỆU SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

2008-2009-2010-2011-2012-2013

GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

2008-2009-2010

GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

2011

THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG QUỐC GIA

2011

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

2011

TOP 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM

2010

TOP 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM

2011